Soorten Taxaties

Vaak taxeren taxateurs meer dan alleen huizen en bedrijfspanden. Voor ieder object met waarde valt namelijk een taxatie uit te voeren. De doelen voor een taxatie kunnen ook verschillen. Ondanks deze feiten focust Taxatie Haarlem zich enkel op de soorten taxaties die behoren tot haar specialisme, namelijk de taxatie van huizen.

Zoals eerder besproken zijn er veel situaties waarin een taxatie handig kan zijn. Zo kunt u een taxatie laten uitvoeren wanneer u een woning gaat verkopen of kopen, of op het moment dat u een waarde aan de Belastingdienst moet doorgeven of wanneer u een hypotheek wilt afsluiten.

Het is los gezien van het doel van de taxatie altijd van belang dat de taxatie altijd wordt uitgevoerd door een onafhankelijke en betrouwbare taxateur.

Hieronder vindt u een opsomming van de soorten taxaties die het vaakst door Taxatie Haarlem uitgevoerd worden:

Taxatie voor een hypotheek

Een bank of andere financiële instelling heeft altijd een erkend taxatiebewijs nodig voordat zij u een hypotheek mogen verstrekken. Hiermee kunt u namelijk garanderen dat de woning waarvoor u de hypotheek aanvraagt een specifieke waarde heeft.

Taxatie voor het kopen van een woning

Uiteraard wilt u nooit teveel betalen op het moment dat u een woning koopt. Om er voor te zorgen dat u een beter beeld krijgt van wat een goede prijs is kunt u een taxatie laten uitvoeren

Taxatie voor het verkopen van een woning

U wilt waarschijnlijk uw woning niet verkopen voor een prijs die onder de werkelijke waarde ligt. In het taxatierapport vindt u de meest accurate waarde van de woning. Deze totstandkoming van de waarde is volledig onderbouwd. Hiermee kunt u voorkomen dat de woning voor een te lage prijs wordt verkocht.

Taxatie van nieuwbouw of verbouw vanaf tekening

Voor het maken van plannen om een hypotheek af te sluiten voor een verbouwing of het kopen van een nieuwbouwwoning is het noodzakelijk om in het bezit te zijn van een taxatierapport.

Taxatie bij het verdelen van bezit

Wanneer er een bezit verdeeld moet worden komt een taxatierapport goed van pas. Met het rapport beschikt u over exacte informatie over de waarde. Hierdoor kunt u conflicten voorkomen en de waarde naar behoren verdelen.

Taxatie voor fiscale doeleinden

Bij het overdragen van een bezit moet u volgens de wet vanaf een bepaald bedrag een percentage aan de belastingdienst afstaan. Om te weten welk bedrag u dan aan de belastingdienst moet afstaan is het handig om een taxatie te laten verrichten voordat u het bezit overdraagt.

Taxatie voor het bepalen van de herbouwwaarde (art. 275 WvK)

Het is door de wet verplicht om een object te laten taxeren voor het afsluiten van een opstalverzekering.

Taxatie in verband met de WOZ-waarde (Wet op de Onroerende Zaken)

Wanneer u u ontevreden bent over de huidige WOZ waarde van een woning dan kunt u als u in het bezit bent van een taxatierapport in beroep gaan. De belastingdienst gebruikt de WOZ-waarde voor de heffing van onroerende zaakbelasting, het eigenwoningforfait, de waterschapsbelasting en de vermogensbelasting.

Vragen? Neem contact op!

    Naam:*
    Email:*
    Telefoonnummer:*
    Toevoegingen of opmerkingen:*