Verschotten

Wanneer een taxateur extra kosten maakt worden deze kosten verschotten genoemd. Een taxateur kan op verschillende manieren extra kosten maken. Het komt geregeld voor dat een taxateur extra handelingen moet verrichten zoals het opvragen van informatie bij het kadaster. Het kan in sommige gevallen gebeuren dat er bijkomend onderzoek verricht moet worden naar de externe factoren die het huis beïnvloeden. Dit kunnen bijvoorbeeld toekomstige bouwplannen in de omgeving zijn. Onderstaand een lijst met de meest verschotten in Haarlem:

 • Openluchtrecreatie
 • Bestemmingsplannen
 • Ontheffingen
 • Milieuvervuiling
 • De drank- en horecawet
 • Bouwverordeningen

Leges

Leges gaan over de informatie over veranderingen in beleid, gebruik van externe factoren  en bestemming. Leges worden ook vaak retributies genoemd. Leges kunt u bij de gemeente van Haarlem aanvragen. De prijs voor leges is niet landelijk vastgesteld. Een taxateur verrekent de kosten die het opvragen van de leges met zich meebrengen als verschotten. De verschotten zijn bij veel taxateurs niet standaard bij de prijs inbegrepen en worden later bovenop het tarief gerekend. Het is aan te raden om u vooraf te laten informeren over de mogelijke extra kosten. Aan leges betaalt u vaak niet meer dan 100 euro.

Informatie uit het kadaster

De taxateur kijkt bij het opvragen van informatie uit het kadaster ook naar de eigendomspapieren. Er wordt dan een vergelijking gemaakt tussen de eigendomspapieren en de gegevens uit het kadaster om te controleren of toepassingen zoals erfpacht, erfdienstbaarheden of kettingbeding op deze woning van toepassing zijn.

Zijn de verschotten in het tarief inbegrepen?

Bij veel taxateurs zijn de verschillende verschotten vooraf nog niet bij de prijs ingegrepen. Het is dan ook aan te raden om vooraf te vragen of de prijs inclusief of exclusief deze extra kosten is. Wij van Taxatie Haarlem raden u hiernaast aan om te kiezen voor een taxateur waarbij de leges en verschotten bij de prijs zijn inbegrepen om niet voor onnodige extra kosten te komen staan.

Vragen? Neem contact op!

  Naam:*
  Email:*
  Telefoonnummer:*
  Toevoegingen of opmerkingen:*