Taxatierapport Haarlem

In ‘ Taxatierapport Haarlem ‘ vindt u alle informatie over uw taxatie. Als belangrijkste onderdeel bevat het de schatting van waarde van uw woning. De overige gegevens uit het rapport hebben vaak een belangrijke rol het aanvragen van diensten bij financiële instellingen. Dit kan bijvoorbeeld zijn op het moment u bij een bank een hypotheek aan wilt vragen.

Wij herinneren u aan het feit dat het rapport niet de bouwkundige staat van het object vermeldt. Een gedetailleerde beschrijving van de onderhoudsstaat van de woning staat er daarentegen wil in vermeld. Taxatie Haarlem adviseert u dan ook om informatie in te winnen met betrekking tot het apart laten onderzoeken van bouwkundige staat wanneer u deze informatie nodig heeft.

Redenen voor Taxatierapport Haarlem

Een situatie waarin het laten uitvoeren van een taxatie behulpzaam is zijn:

 • Bij het verkopen of kopen van een pand.
 • Voor de berekening van de herbouwwaarde.
 • Voor het beroep indienen tegen de nieuwe WOZ-waarde.
 • Voor een hypotheekverhoging.
 • Voor het onderverdelen van een bezittingen.
 • Het vermelden van bezittingen in de belastingopgave.

Inhoud Taxatierapport Haarlem

Bij de schatting die de taxateur maakt kijkt hij naar zowel interne als externe factoren. Iedere factor op zich kan zeer bepalend zijn voor de waarde van het object. Interne factoren die zwaar meewegen in de bepaling van de waarde zijn: de staat van onderhoud waarin het huis verkeert, de indeling van het huis en de omvang van de woning. Belangrijke externe factoren zijn vaak: de omgeving van de woning en de ontwikkelingen op de woningmarkt. Het komt vaak voor dat de taxateur nog enkele gegevens uit het kadaster moeten opvragen. De onderwerpen die door de taxateur in het taxatierapport beschreven worden zijn:

 • De locatie van de woning
 • De grootte van de woning
 • De omgeving
 • Aanwezigheid van een tuin, zwembad, parkeerplaats, garage, uitbouw etc.
 • Indeling van de woning
 • De constructie, kwaliteit en onderhoudsstaat van de gebruikte materialen is.
 • De aanwezigheid van een tuin, zwembad, parkeerplaats, garage, kelder etc.

Eisen t.a.v. het taxatierapport

Wanneer u in Haarlem een hypotheek wilt afsluiten is hiervoor altijd een valide taxatierapport vereist. Er zijn door banken en financiële instellingen een lijst met eisen samengesteld waar taxatierapport Haarlemn aan moet voldoen. Het taxatierapport kan alleen worden erkend zodra het voldoet aan al deze eisen. De eisen per bank en financiële instelling kunnen onderling verschillen. Maar de kwaliteitseisen van de taxatierapporten zijn wel gezamenlijk opgesteld door de hypotheekverstrekkers. Deze overeenkomende eisen zijn:

 • Een taxateur staat ingeschreven bij een erkend register; SCVM of VastgoedCert.
 • Het rapport voldoet aan de recentste eisen van het model taxatierapport financiering woonruimte.

Registers en brancheverenigingen voor Taxateurs

SCVM en VastgoedCert zijn de twee vooraanstaande registers in de taxatie branche waar taxateurs zich bij kunnen inschrijven. Om aan de kwaliteitseisen te voldoen staat een taxateur bij minstens een van deze registers ingeschreven. Het is zo dat wanneer een taxateur staat ingeschreven bij het VBO dat hij automatisch ook staat ingeschreven bij het SCVM. Taxateurs dit lid zijn van de RVT zijn daarbij ook lid van het SCVM of VastgoedCert.

Kosten Taxatierapport Haarlem

Het tarief voor taxatierapport Haarlem ligt rond de 1,85 promille. Dit betekent dat u 0,185 procent van de waarde van het object betaalt aan de taxateur voor het taxatierapport. De prijs van het taxatierapport wordt niet altijd bepaald door de taxatiewaarde. Er zijn taxateurs die een vaste prijs hanteren die staat van de taxatiewaarde. Het is wanneer u een object laat taxeren dat een hoge waarde heeft voordeliger om te kiezen voor een taxateur met een vast tarief. U dient hiernaast rekening te houden met mogelijke extra kosten.

Extra kosten taxatierapport

Hier een overzicht van de kosten die in Haarlem worden gehanteerd bij het opstellen van een taxatierapport:

 • Het tarief van de taxateur(vanaf 150 euro)
 • Gemeentelijke leges (0 tot 50 euro)
 • Kadasterkosten (10 tot 25 euro)
 • BTW (19%)
 • Administratiekosten (10 tot 25 euro)

De kadasterkosten en leges samen verschotten genoemd.

Uitleg begrippen van een taxatierapport

Executiewaarde, vrij van huur en gebruik (taxatierapport)
De executiewaarde is de waarde van uw woning als u deze gedwongen openbaar moet verkopen. Dat kan gebeuren als de rente of aflossing van de hypotheek niet meer betaald kan worden. De executiewaarde is lager dan de vrije verkoopwaarde. Meestal ligt de waarde bij een gedwongen verkoop rond de 90 procent van de vrije verkoopwaarde.

Herbouwwaarde (taxatierapport)
De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is voor helemaal opnieuw opbouwen van uw woning. Deze waarde geldt voor het herbouwen op dezelfde locatie en met dezelfde bestemming. Toegevoegde elementen als een nieuwe keuken of badkamer worden ook meegerekend in de herbouwwaarde. De waarde is alleen op de opstal gebaseerd en in- of exclusief funderingen. Als u in een appartement woont staat de herbouwwaarde niet in het taxatierapport. De waarde van een appartement staat namelijk in verband met de overige appartementen in het gebouw. Een appartement is bijna altijd verzekerd via de Vereniging van Eigenaren.

Onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik (taxatierapport)
De onderhandse verkoopwaarde is de vrije verkoopwaarde van uw woning. Deze waarde is van toepassing als u uw woning onder normale omstandigheden verkoopt. Vrij van huur en gebruik betekent dat de woning niet door een ander gehuurd en bewoond wordt.

WOZ waarde (taxatierapport)
De WOZ waarde staat voor Waardering Onroerende Zaken. De belastingdienst gebruikt de WOZ waarde van uw woning om de vermogensbelasting en het huurwaardeforfait te bepalen. Daarnaast wordt de waarde van uw woning gebruikt om verschillende belastingheffingen (onroerendezaak belasting, eigenwoningforfait en waterschapslasten) te berekenen.

Taxatie en bouwkundige staat

Omdat een taxatierapport geen inzicht biedt in de bouwkundige staat kan een taxateur u adviseren om hiernaar een apart onderzoek te laten uitvoeren. Een taxatierapport bevat echter wel informatie over de onderhoudsstaat van de woning.

Het behalen van een bepaalde executiewaarde in Haarlem

Wanneer u de hypotheek niet meer kunt aflossen dan zal uw woning gedwongen moeten worden verkocht. Bij de gedwongen verkoop wordt er een speciale verkoopprijs vastgesteld. Deze waarde wordt de executiewaarde genoemd. De executiewaarde ligt onder de vrije verkoopwaarde van een woning. Wanneer u een hogere executiewaarde heeft ontvangt u korting op de hypotheekrente. De executiewaarde is bepalend voor het bedrag dat u kunt lenen. Het is daarom van belang om een hoge executiewaarde te laten vaststellen. U kunt vaak zo’n 125% van de executiewaarde lenen. U kunt de taxateur laten weten over de benodigde executiewaarde zodat de taxateur hier rekening mee kan houden.

Vragen? Neem contact op!

  Naam:*
  Email:*
  Telefoonnummer:*
  Toevoegingen of opmerkingen:*